Notice: Undefined variable: ub in /sites/vh02/stul10s.nl/includes/functions/browsersniffer.inc.php on line 57

Notice: Undefined variable: ub in /sites/vh02/stul10s.nl/includes/functions/browsersniffer.inc.php on line 69

Notice: Undefined variable: ub in /sites/vh02/stul10s.nl/includes/functions/browsersniffer.inc.php on line 86

Notice: Undefined variable: ub in /sites/vh02/stul10s.nl/includes/functions/browsersniffer.inc.php on line 57

Notice: Undefined variable: ub in /sites/vh02/stul10s.nl/includes/functions/browsersniffer.inc.php on line 69

Notice: Undefined variable: ub in /sites/vh02/stul10s.nl/includes/functions/browsersniffer.inc.php on line 86
Over ons privacybeleid

Privacy, cookies & gebruikersvoorwaarden


  Je gegevens worden met niemand gedeeld!

Om te beginnen: je gegevens worden nooit met anderen dan met jou gedeeld. Dus ook de feedback die je invult, wordt niet bekend gemaakt aan anderen.

Deze app is bedoeld om op een veilige manier feedback te kunnen geven. Degene waar je feedback aan geeft, mag dus niet weten dat jij die feedback geeft.

  Verboden te delen

Vanwege de vertrouwelijkheid is het nooit toegestaan om welke inhoud dan ook van deze applicatie te delen.

Dat betekent dat je geen feedback van jezelf of anderen naar anderen mag versturen, mailen of delen via sociale media.

Een screenshot maken of je inloggegevens met anderen delen is dus ook uit den boze.


Cookies

De website maakt gebruik van cookies.

Deze cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Deze cookies bevatten elke keer dat je de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De cookies worden na het afsluiten van je browser verwijderd.

Webstatistieken

Om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden en hoe je op onze website bent gekomen gebruiken we de standaard logfiles van onze webserver. Daar verzamelen we, zoals elke website, ip-adressen en andere informatie van bezoekers.

In de logfiles wordt de volgende informatie opgeslagen:

  • ip-adres
  • user agent (browser, besturingssysteem);
  • gebruikte zoektermen om vanaf zoekmachines naar onze website te komen
  • gebruikte links binnen de website
  • gebruikte links naar onze website

Behalve voor webstatistieken gebruiken we de logfiles om de server en de beveiliging ervan te monitoren. Alle gegeven worden na drie maanden verwijderd.

Herleidbare informatie

Via de website kunnen wij geen herleidbare informatie achterhalen. Als je inlogt via de applicatie is dit natuurlijk wel het geval.

Informatie aan of van derden

Wij verstrekken geen gegevens, dus ook geen persoonsgegevens, aan derden, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is.

De website van de Status App bevat geen content van derden. Alle externe links verwijzen naar websites die (inhoudelijke) aanvullende informatie geven.

Applicatie Status App

Met de applicatie bedoelen we de vragenlijsten, databases en alles wat 'achter' het inlogscherm zit, inclusief rapportages en analyses die daaruit voortvloeien.

De applicatie is een idee en uitwerking van iD& BV en Explizzit en daarmee hun intellectueel eigendom.

Gebruik van de applicatie

Je kunt en mag de applicatie alleen gebruiken indien je akkoord bent gegaan met deze voorwaarden. Daarmee geef je ook aan op de hoogte te zijn van ons privacy beleid.

Door akkoord te gaan verklaar je vrijwillig gebruik te maken van de Status App.

Elk account is persoonlijk en mag alleen gebruikt worden door degene waarvoor het account is aangemaakt. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om inloggegevens met anderen te delen of aan anderen ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor demo-accounts.

Copyright

Het is niet toegestaan teksten, afbeeldingen, grafieken, analyses of enige andere inhoud van de website of van de applicatie te kopiëren, te delen, op te slaan of te reproduceren.

Uitzondering hierop zijn analyses en rapportages die als zodanig door de applicatie worden aangeboden en waarvan het inherent aan de toepassing is dat de gebruiker ze opslaat of anderszins buiten de applicatie gebruikt.

Welke gegevens hebben we van jou?

Als je een account hebt bij de Status App, dan hebben we in elk geval de volgende gegevens:

  • je naam (voornaam, achternaam)
  • je e-mail adres

Deze gegevens zijn nodig voor het kunnen functioneren van de applicatie. Afhankelijk van het soort account kunnen we ook informatie hebben over de organisatie waarvoor je werkt, het team waar je deel van uitmaakt en wie je leidinggevende is.

Wat doen we met jouw gegevens?

Niets, behalve je de mogelijkheid geven om van de Status App gebruik te maken. Je gegevens worden met niemand gedeeld en voor geen enkel ander doel gebruikt.

Zodra je je account opheft of zodra het verlopen is, wordt het met alle daaraan gekoppelde gegevens verwijderd. Daarop is één uitzondering: indien je account of (een deel van) de eraan gekoppelde gegevens onderdeel uitmaakt van of hoort bij een of meer andere accounts. In dat geval moeten we tenminste een deel van je gegevens bewaren ten behoeve van de functionaliteit van andere accounts.

Dat zullen zelden je persoonlijke gegevens zijn; meestal zijn alleen je vragenlijsten nodig en die zijn zonder persoonlijke gegevens niet meer te herleiden naar degene die ze ingevuld heeft.

Dit is bijvoorbeeld het geval als je deel uitmaakt van een team en samen met collega's de applicatie gebruikt. Stel, je krijgt een andere baan of gaat naar een ander team. Je account en je persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, maar de vragenlijsten blijven bestaan zolang het teamaccount blijft bestaan. Als het teamaccount opgeheven wordt, wordt jouw account automatisch verwijderd.

Op vrijwillige basis

In alle gevallen ga je, als je de Status App gebruikt, met bovenstaande akkoord. Je kunt dus ook nee zeggen: deelname kan alleen op vrijwillige basis. Het kan en mag niet door een organisatie, leidinggevende, school, leraar of wie dan ook afgedwongen worden. Dat gaat tegen alle principes van de Status App in.

Mochten wij op enig moment ontdekken dat iemand op welke manier dan ook gedwongen wordt tot deelname, dan verwijderen wij direct alle gerelateerde accounts en bijbehorende gegevens.